عید غدیر خم مبارک
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

نشست مشترک روسای انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا: تجربه خوب دو موسسه از همکاری مشترک

00/05/07

نشست مشترک روسای انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا: تجربه خوب دو موسسه از همکاری مشترک
پروفسور ویسنته ورز بنکومو، رئیس انستیتو فینلای کوبا در نشست خبری در محل وزارت بهداشت گفت: انستیتو فینلای کوبا واکسن‌های مختلفی را در طول 30 سال گذشته تولید کرده است
گپ 183 (گفتارهای پاستوری)

00/05/04

گپ 183 (گفتارهای پاستوری)
گپ 183 منتشر شد.
بیانیه مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران

00/04/19

بیانیه مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران
کوبا و ایران سابقه همکاری طولانی ای در حوزه بیوتکنولوژی دارند
تولید صنعتی واکسن پاستوکووک شهریور آغاز می شود

00/04/18

تولید صنعتی واکسن پاستوکووک شهریور آغاز می شود
رییس انستیتو پاستور ایران گفت: پیش بینی می شود از شهریور ماه امسال تولید صنعتی واکسن مشترک ایران و کوبا به نام "پاستو کووک" در داخل کشور آغاز شود.