کارآزمایی بالینی واکسن کرونا
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید
انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا کنژوگه مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در یزد

00/02/20

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا کنژوگه مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در یزد
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایران – کوبا درروزدوشنبه 20 اردیبهشت 1400 با تزریق داوطلبانه به برخی مسئولان استانی آغاز شد.
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا در کرمان آغاز شد

00/02/18

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا در کرمان آغاز شد
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی - کوبایی طی آیینی رسمی و با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار در روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 در کرمان آغاز شد.
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا در بندرعباس

00/02/18

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا در بندرعباس
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا در روز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 با حضور استاندار هرمزگان و جمعی از مسوولان این استان در بندرعباس آغاز شد.
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در همدان

00/02/13

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در همدان
مرحله سوم تزریق واکسن ایرانی کرونا به افراد داوطلب از روزشنبه ۱۱ اردیبهشت)با حضور استاندار، رییس انستیتو پاستور ایران و جمعی از مسئولان در مرکز بهداشت استان همدان آغاز شد.