کلینیک و خدمات تخصصی سلامت
 
♦ واحد پذیرش و نمونه گیری
* همکاران
 1. خانم مهناز تیموری
 2. خانم ملیکا عبدالملکی
 3. خانم سوگند صادقی ناجی
 4. خانم ویسی زاده
* ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه، 8:15 الی 11

* فرآیند ها

* تماس با ما
 1.  آدرس: تهران، خیابان 12 فروردین، انستیتو پاستور ایران، کلینیک خدمات تخصصی
 2. تلفن: 64112191-021
 3. نقشه (گوگل مپ/ پایین صفحه)
 4. لینک موقیعت
  (
  https://www.google.com/maps?ll=35.69114,51.39664&z=16&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed&cid=4100726934785807256

♦ امور مالی
* همکاران:

 1. خانم مینا شیرین

* ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه، 8 الی 11

فرآیند ها

* تماس با ما

 1. آدرس: تهران، خیابان 12 فروردین، انستیتو پاستور ایران، کلینیک خدمات تخصصی
 2. تلفن: 64112192-021
 3. نقشه (گوگل مپ/ پایین صفحه)
 4. لینک موقیعت
   
  (https://www.google.com/maps?ll=35.69114,51.39664&z=16&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed&cid=4100726934785807256)

♦ آزمایشگاه سکوانسینگ
* همکاران

 1. خانم فریده نیکنام اسکوئی

* فرم سفارش و دستورالعمل ارسال نمونه

*ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه، 8 الی 11

* تماس با ما: 64112188-021

 1. آدرس: تهران، خیابان 12 فروردین، انستیتو پاستور ایران، کلینیک خدمات تخصصی
 2. تلفن: 64112192-021
 3. نقشه (گوگل مپ/ پایین صفحه)
 4. لینک موقیعت

  (https://www.google.com/maps?ll=35.69114,51.39664&z=16&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed&cid=4100726934785807256

 

سیستم چت آنلاین