کارآزمایی بالینی واکسن کرونا
امام صادق(ع) : قلب ماه رمضان، شب قدر است.
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید
انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در همدان

00/02/13

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا در همدان
مرحله سوم تزریق واکسن ایرانی کرونا به افراد داوطلب از روزشنبه ۱۱ اردیبهشت)با حضور استاندار، رییس انستیتو پاستور ایران و جمعی از مسئولان در مرکز بهداشت استان همدان آغاز شد.
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در زنجان

00/02/13

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در زنجان
تزریق اولین موارد انسانی فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، تولید انستیتو فینلای کوبا که با مشارکت انستیتو پاستورایران پیش می رود در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1400 در شهر زنجان به عنوان دومین شهر کشور که وارد مطالعه شده است آغاز شد.
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک

00/02/06

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید انستیتو فینلای کوبا که با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید و به مرحله سوم کارآزمایی بالینی در دو کشور رسیده است آغاز شد.