آخرین اخبار >>
 آگهي مناقصه عمومي
واگذاري سرويس اياب و ذهاب كاركنان مجتمع توليدي
 
1393/04/30    مشاهده متن کامل >>
 توليد كيت تشخيصي سرطان گردن رحم توسط محققين انستيتو پاستور ايران
كيت تشخيصي سرطان گردن رحم
 
1393/04/17    مشاهده متن کامل >>
 اجلاس واكسن سازان جهان اسلام
شركت معاونت توليد در اجلاس واكسن سازان جهان اسلام
 
1393/04/15    مشاهده متن کامل >>
 فراخوان پذيرش دانشجوي دكتراي
فراخوان پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهش محور
 
1393/04/15    مشاهده متن کامل >>
 مصاحبه آقاي دكتر قانعي با باشگاه خبرنگاران جوان
روش جديدي براي توليد وكسن هپاتيت ب
 
1393/04/08    مشاهده متن کامل >>
12345678910...
اخبارسلامت ایران وجهان >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/31    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/30    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/29    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/24    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/23    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/22    مشاهده متن کامل >>
 اخبارسلامت ایران وجهان
 
1393/04/21    مشاهده متن کامل >>
12345678910...
 
 
کارگاه ها >>
سمينار
 
سمینار بین المللی روز جهانی هاری
 
   
1393/04/24 جزئیات بیشتر

دوره کوتاه مدت
 
دوره کوتاه مدت آموزش تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 
   
1393/04/23 جزئیات بیشتر

سمینار
 
سمینار آشنایی با اصول مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر مبنای الزامات استاندارد ISIRI-ISO-15189
 
   
1393/04/22 جزئیات بیشتر

دوره کوتاه مدت
 
دوره کوتاه مدت آموزش تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 
   
1393/03/05 جزئیات بیشتر

12345678910...
 
RSS >>
 اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان انستیتو پاستور ایران
 
1391/10/13    مشاهده متن کامل >>
 
فراخوان جذب و استقرار واحد هاي فناور در مرکز رشد زيست فناوري انستيتو پاستورايران
 
1391/09/18    مشاهده متن کامل >>
 
معرفي مديرگروه هاي انستيتو پاستور ايران
 
1391/02/24    مشاهده متن کامل >>
123456