هفته وحدت گرامي باد
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

گپ 177 (گفتارهای پاستوری)

99/06/30

گپ 177 (گفتارهای پاستوری)
گپ 177منتشر شد
پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

99/06/11

پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا
بنام خدا و با تسليت ايام، در اين روزها كه سوگوار پاكترين اسوه هاي جهاد و شهادت هستيم، بجاست ضمن تجليل مجدد از ايثار و جهاد افتخار آفرين همكاران گرانقدر، با بازخواني وقايع چند ماه گذشته به آثار اين جهاد پر بركت و درس هاي فرا گرفته شده نيز بپردازيم.
گپ 176 (گفتارهای پاستوری)

99/05/28

گپ 176 (گفتارهای پاستوری)
گپ 176منتشر شد.