جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

ویژه نامه یکصدمین سال تاسیس انستیتو پاستور ایران

99/12/27

ویژه نامه یکصدمین سال تاسیس انستیتو پاستور ایران
این ویژه نامه که در آغاز سده دوم فعالیت انستیتو پاستور ایران تهیه و منتشر شده است مروری دارد بر خدمات بزرگمردانی که در این یکصد سال برگی درخشان از خدمات بهداشتی، تحقیقاتی و تولیدی کشور را در حوزه سلامت رقم زده اند.
تقدیر از برگزیدگان پژوهش انستیتو پاستور ایران در سال 1399

99/12/20

تقدیر از برگزیدگان پژوهش انستیتو پاستور ایران در سال 1399
مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره پژوهشی سال 1399 انستیتو پاستور ایران در تاریخ 13 اسفندماه در حوزه پژوهشی انستیتو پاستور ایران برگزار گردید