انستیتو پاستور ایران
امام حسين (ع) فرمود: «هركس حق معبوديت خدا را به ‏جا آورد، خداوند بيش از حدّ انتظار و كفايتش به او عطا مى‏ كند».
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

گپ 177 (گفتارهای پاستوری)

99/06/30

گپ 177 (گفتارهای پاستوری)
گپ 177منتشر شد
پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

99/06/11

پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا
بنام خدا و با تسليت ايام، در اين روزها كه سوگوار پاكترين اسوه هاي جهاد و شهادت هستيم، بجاست ضمن تجليل مجدد از ايثار و جهاد افتخار آفرين همكاران گرانقدر، با بازخواني وقايع چند ماه گذشته به آثار اين جهاد پر بركت و درس هاي فرا گرفته شده نيز بپردازيم.
گپ 176 (گفتارهای پاستوری)

99/05/28

گپ 176 (گفتارهای پاستوری)
گپ 176منتشر شد.