عید غدیر خم مبارک
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

اطلاعیه - عدم تایید تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس

99/05/14

اطلاعیه - عدم تایید تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس
پیرو انتشار فیلمی در مورد تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس، توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
گپ 175(گفتارهای پاستوری)

99/04/29

گپ 175(گفتارهای پاستوری)
گپ 175منتشر شد.
بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران

99/04/15

بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران
دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در جریان بازدید و در گفت و گو با مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه ارزشمند این مرکز اظهار کرد: دوره چهار ماهه مواجهه با کووید-19 نشان داد که نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار هستند و این روزها ارزش این نهاد یکصد ساله، بیش از پیش در اذهان عمومی یادآوری شده است.