انستیتو پاستور ایران
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی کرج
انستیتو پاستور ایران
مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
پایگاه تجریش
انستیتو پاستور ایران
پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید

اخبار و رویدادها

برگزاری جلسه تدوین برنامه راهبردی انستیتو پاستورایران

02/06/27

برگزاری جلسه تدوین برنامه راهبردی انستیتو پاستورایران
در جلسه ای که با هدف تدوین برنامه راهبردی انستیتو پاستور ایران و با حضور معاونین، مدیران و روسای بخش ها و واحدهای مختلف انستیتو پاستور ایران برگزار شد، آقای دکتر حجت رحمانی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انستیتو پاستور ایران ضرورت تشکیل چنین جلسه ای را متذکر شد. ایشان تاکید کردند که برای تدوین برنامه استراتژیک، جلسلاتی مستمر با ذی نفعان داخلی و خارجی تشکیل خواهد شد و در این راستا، این جلسه با مشارکت مدیران بخش ها و واحدهای مختلف انستیتو پاستور ایران تشکیل شده است.
کسب درجه عالی آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی در آزمون مهارت آزمایی سازمان بهداشت جهانی جهت تشخیص مولکولی آبله میمونی

02/06/25

کسب درجه عالی آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی در آزمون مهارت آزمایی سازمان بهداشت جهانی جهت تشخیص مولکولی آبله میمونی
در برنامه مهارت آزمایی ای که با هدف بررسی و ارزیابی توانایی آزمایشگاه‌های مرجع کشورها در تشخیص و شناسایی آبله میمونی توسط آزمایشگاه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در آلمان برگزار شد، نمونه‌های مجهول از نظر آلودگی به ویروس‌ آبله میمونی مورد بررسی قرار گرفتند.
حضور تیم‌ تشخیصی انستیتو پاستور ایران برای شناسایی بیماری‌های واگیر در ایام اربعین حسینی در کشور عراق

02/06/14

حضور تیم‌ تشخیصی انستیتو پاستور ایران برای شناسایی بیماری‌های واگیر در ایام اربعین حسینی در کشور عراق
بر اساس هماهنگی های انجام شده بین انستیتو پاستور ایران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، یک تیم آزمایشگاهی تخصصی برای مدت 3 هفته در کشور عراق مستقر شدند و در زمینه تشخیص زودهنگام بیماری های واگیر با تیم های بهداشت و درمان ارائه دهنده خدمت در ایام اربعین همکاری داشتند تا با تشخیص سریع و بهنگام در پیشگیری و کنترل شیوع بیماری‌های واگیر مشارکت داشته باشند.
ارائه تسهیلات جدید رفاهی به همکاران

02/06/12

ارائه تسهیلات جدید رفاهی به همکاران
ارائه تسهیلات جدید رفاهی به همکاران انستیتو پاستور ایران
ارائه دستاوردهای انستیتو پاستور ایران در نمایشگاه روایت خدمت

02/06/07

ارائه دستاوردهای انستیتو پاستور ایران در نمایشگاه روایت خدمت
غرفه وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران به مناسبت هفته دولت در نمایشگاه روایت خدمت و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت جهاد تبیین برپا شده است.

سیستم چت آنلاین