عنوان خدمت

انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکتهای تولیدی

شناسه خدمت
16021490101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انجام آزمایشات حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکت های تولیدی

مدارک مورد نیاز

در خواست پزشک معالج و محققین

مراحل گردش کار

1- درخواست نوبت دهی 2-ارسال نمونه بالینی و یا نمونه کشت 3- بررسی دستور پزشک معالج مبنی بر انجام آزمایش 4- پذیرش نمونه ارسالی در صورت رعایت شرایط 5- انتقال نمونه یا کشت به ازمایشگاه 6- آزمایش میکروسکوپی و کشت نمونه بالینی ارسالی 7- تهیه محیط های کشت لازم جهت انجام تست حساسیت دارویی 8- تهیه رقت های دارویی مد نظر جهت سنجش حساسیت 9- تهیه سوسپانسیون قارچی از نمونه ارسالی 10- مجاور نمودن قارچ و داروها به منظور سنجش حساسیت 11- قرائت نتیجه 2 الی 4 روز بعد از انجام تست 12- صدور جواب و ارسال آن به قسمت جوابدهی 13– جوابدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
2 ساعت در روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
دو بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
تست دیسک دیفیوژن :200.000 ریال *** تست میکروبراث دیلوشن: 500.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112193
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش قارچ شناسی - دکتر رزاقی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین