بخش اپیدمیولوژی و آمار زيستي از قدیمی­ترین بخش­های انستیتو­پاستور­ایران می باشد که در سال 1325 شمسی توسط دكتر مارسل بالتازار، رییس وقت انستیتو پاستور تاسیس شد و ده ها سال به عنوان مرکزی منطقه­ای و بین­ المللی در رابطه با طاعون و تب­های ­راجعه با سازمان بهداشت جهانی همکاری داشت و تحقیقات وسیعی را در رابطه با اپیدمیولوژی بیماری های عفونی مختلف بالاخص تولارمی، هاری و آبله در ایران انجام داد. با توجه به رسالتی که برای انستیتو پاستور ایران در دیده بانی بیماری های عفونی کشور در نظر گرفته شده است و با توجه به کارهای انجام شده، بخش اپیدمیولوژی و آمار زيستي انستیتو پاستور ایران را می­توان پیشتاز تحقیقات اپیدمیولوژی میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مرتبط با سلامت در کشور دانست، تحقیقاتی که در کشور تقریبا به فراموشی سپرده شده اند و هنوز هم لزوم انجام جدی­تر آن ها در کشور احساس می شود.

سیستم چت آنلاین