جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران در روز چهارشنبه مورخ 99/12/6

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران با حضور افراد زیر و دستور کار بازنگری چارت و تشکیلات تفصیلی انستیتو در روز چهارشنبه مورخ 99/12/6 در سالن اجتماعات معاونت توسعه مدیریت و منابع انستیتو تشکیل گردید:

دکتر علیرضا بیگلری  ( رئیس انستیتو پاستور)

دکتر میر داود عمرانی  (معاون توسعه مدیریت و منابع )

دکتر حمید حسنی  (مشاوررئیس و سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات )

دکتر سعید بوذری   ( معاون تحقیقات، فناوری و آموزش )

دکتر دلارام درود  (سرپرست معاونت تولید)

دکترمحمد علی سخاجو  (سرپرست دبیرخانه هیات امنا و برنامه ریزی راهبردی)

خانم آزیتا قاسمی  (سرپرست توسعه سازمان و سرمایه  انسانی)

آقای ایوب رحیمی  (سرپرست دبیرخانه امور هیات علمی )

سید مهدی شیرازی   ( رئیس اداره توسعه و تحول اداری )

آقای محسن طریقی   (مدیر امور مالی )

مهندس علی ناشر احکامی   ( رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات )

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
نویسنده :

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *