تعداد و اسامی کتب منتشرشده در 5 سال گذشته:

 • بیوشیمی عمومی (1388-1387)
 •  
 • شیمی معدنی در زیست‌شناسی (1389)
 •  
 • فرهنگ جامع میکروبیولوژی و بیولوژی مولکولی (1389)
 •  
 • دنیای آینده و زیست‌شناسی: مقدمه‌ای بر زیست نانوفناوری (1389-1390)
 •  
 • روش‌های پایه کلون کردن (1389-1390)
 •  
 • فرایند پالایش و تولید روان کارها (1389-1390)
 •  
 • واژگان فناوری نانو (1391)
 •  
 • فرهنگ جامع میکروبیولوژی و بیولوژی مولکولی (برنده جایزه کتاب سال و کتاب فصل ایران) (1391)
 •  
 • اصطلاحات متداول بیولوژی مولکولی (1391)
 •  
 • تخلیص پروتئین (1392)
 •  
 • نانوبیوتکنولوژی مفهوم، کاربرد و آینده (1392)
 •  
 • نانوتکنولوژی اصول و روش‌ها (1392)
 •  
 • راهنمای علمی غنی‌سازی مواد غذایی و درمان آنمی فقر آهن (1392)
 •  
 • کاربردهای فناوری نانو (نانوپزشکی) (1392)