عنوان خدمت

تشخیص ویروس آنفلوانزا

شناسه خدمت
16021491112
نوع خدمت
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت

استفاده از روشهای پیشرفته مولکولی مثل Real Time PCR در تشخیص ویروس آنفلوانزا از نمونه ی ارسالی از مراکز بهداشت

مدارک مورد نیاز

درخواست انجام خدمت از طریق سامانه در مراکز بهداشت و بیمارستانها همراه با ارسال نمونه به آزمایشگاه

مراحل گردش کار

1- دریافت نمونه ارسالی از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان های سمنان – زنجان – مرکزی . 2- کدگذاری داخلی آزمایشگاه 3- تقسیم و نگهداری نمونه در فریزر منفی 70 درجه سانتیگراد 4- استخراج ژنوم ویروس 5-انجام آزمایش Real Time PCR 6- بررسی و تفسیر نتایج آزمایش 7- گزارش ثبت نتیجه آزمایش در سامانه isss.behdasht .gov.ir بر اساس کد نمونه .

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
4 ساعت
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
64112182
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش آنفولانزا - دکتر فاطمه فتوحی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین