عنوان خدمت

تشخیص عفونت های قارچی جلدی و زیر جلدی بیماران

شناسه خدمت
16022995101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص عفونت های قارچی جلدی و زیر جلدی بیماران

مدارک مورد نیاز

دستور پزشک معالج

مراحل گردش کار

1- ورود بیمار به آزمایشگاه 2- بررسی اعتبار دفترچه و دستور پزشک مبنی بر انجام آزمایش قارچ شناسی 3- پذیرش بیمار در صورت احراز شرایط لازم -4 نمونه برداری از بیمار -5 انتقال نمونه به آزمایشگاه -6 انجام آزمایش میکروسکوپی بر روی نمونه -7 کشت دادن نمونه بر روی محیط کشت اختصاصی -8 بایگانی نمونه های بالینی تا زمان صدور نتیجه کشت -9 بررسی هفتگی کشت ها تا 30 روز -10 انجام تست های تخصصی جهت شناسایی قارچ کشت داده شده -11 انجام کشت و آزمایش میکروسکوپی مجدد در موارد عدم انطباق -12 ثبت جواب و ارسال آن به قسمت جواب دهی -13 صدور نام کاربری و رمز عبور برای بیمار جهت اخذ نتیجه آزمایش بصورت الگترونیکی -14 در صورت مراجعه حضوری جهت جوابدهی ، صدور برگه جواب آزمایش

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
5 ساعت در روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 13
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
به ازای هرآزمایش : آزاد :120.000 ریال *** بیمه : 36.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112125
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش قارچ شناسی -آقای دکتر رزاقی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین