عنوان خدمت

تشخیص بیماری سل

شناسه خدمت
16021491117
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص سل و سل مقاوم به دارو در نمونه های ارسالی به انستیتو به روش استاندارد CDC و WHO

مدارک مورد نیاز

فرم معرفی از مراکز بهداشت

مراحل گردش کار

1- نمونه گیری بیماران اگر نیاز به مراکز درمانی که طرف قرارداد با بخش سل هستند انجام شود 2- ثبت مشخصات دموگرافیگ 3- کدگذاری و ثبت در دفاتر دستی و ماشینی 4- تهیه اسمیر مستقیم + کشت نمونه ها 5- آنتی بیوگرام رده اول + رده دوم 6- ثبت نتایج 7- پاسخ دهی 8- ارسال به مراکز مورد نظر

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
زمان صفر، هفته اول، ماه اول، ماه سوم
ساعات ارائه خدمت
اداری(4 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
حداکثر 3 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
PCR با بیمه :94000 ریال - اسمیروکشت با بیمه :81000 ریال- PCR آزاد:269000 ریال - اسمیروکشت آزاد 300000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112211
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش سل و ریوی - آقای دکتر سیادت
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین