عنوان خدمت

ارائه آموزش در سطوح تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا

شناسه خدمت
18041493000
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

ارائه آموزش در سطوح تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا

مدارک مورد نیاز

مدارک هویتی و تحصیلی و شغلی

مراحل گردش کار

1- ثبت نام دانشجویانی که در آزمون سراسری پذیرش شده اند 2- صدور کارت تردد و رمزعبور و نام کاربری جهت استفاده از اینترنت ،صدور کارت کتابخانه و ایجاد پست الکترونیک دانشگاهی برای دانشجویان جدید الورود 3- انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود 4- تخصیص حقوق برای دانشجویان دکتری 5- دانشجویان بعد از 3 ترم آموزشی ملزم به ارائه سمینار،پروپزوال هستند 6- بعد از ارائه پروپزوال می بایستی برای پایان نامه خود پیش دفاع داشته باشند و بعد از آن از آن دفاع کنند 7- دانشجویان پس از اتمام و گذراندن واحد های مربوطه تسویه حساب می نمایند 8- تمامی دانشجویان موظف به انجام تعهدات خدمت پس اتمام واحدهای درسی می باشند a. دانشجویان رشته های دارویی به مدت دوبرابر سنوات تحصیلی b. بقیه دانشجویان به مدت سنوات تحصیلی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
2 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112151 آقای قره باغی
اطلاعات مسئول پاسخگو
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین