به استناد جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، درسال 1397 با تاسیس مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی در انستیتو پاستور ایران موافقت اصولی به عمل آمد و در زمستان 1398 جناب آقای دکتر محمدرضا آقاصادقی به ریاست این مرکز منتصب شدند.

مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی مصمم است با اتکا به خداوند متعال و با تکیه بر توان بالای اعضای مرکز، بکارگیری دانش و فناوری روز و همکاری سایر مراکز و سازمان های مرتبط با گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف تولید، کنترل و تضمین کیفیت واکسن های ویروسی، به یک مرکز تحقیقات تخصصی و معتبر علمی در کشور، سطح منطقه و بین المللی با ویژگی های ذیل تبدیل شود:

 • شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید مرزهای جدید دانش مرتبط با توسعه و تولید
 •  
 • پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی و سلام محور
 •  
 • معتبرترین مرکز از نظر تولید دانش نوین تولید واکسن های ویروسی و ارائه خدمات پژوهشی
 •  
 • راهبری خط مشی ها و برنامه ریزی های کلان مشکلات کشور در حوزه سلامت
 •  
 • اولین مرکز در جذب و حمایت بی دریغ از مبتکران و نواندیشان عرصه پژوهش های نوین کاربردی در این حوزه
 •  
 • تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمندسازی پژوهشگران، ایجاد بستر حهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر