معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی-تحقیقاتی انستیتو پاستور

        

    نام: دکتر دلارام  

    نام خانوادگی: درود

    تلفن: 36102313-026

    فکس: 36102900-026

    پست الکترونیک : d_doroud@pasteur.ac.ir ، d_doroud@yahoo.com

    آدرس: اتوبان تهران کرج - کیلومتر 25- روبروی اتمسفر - مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصیلی

 

 •    دکترای تخصصی داروسازی صنعتی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •    دکترای داروسازی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم دارویی

 

سوابق اجرایی

 •     معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
 •     رئیس مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران
 •     رئیس پارک زیست فناوری انستیتو پاستور ایران
 •     مدیر کیفیت انستیتو پاستور ایران
 •     مسئول فنی واکسن‌ها و فرآورده‌های بیولوژیک انستیتو پاستور ایران
 •     رئیس بخش تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران
 •     رئیس بخش کنترل کیفیت انستیتو پاستور ایران
 •     محقق بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران
 •  

رزومه

 

 

سیستم چت آنلاین