معاون تحقیقات، فناوری و آموزش
 


         نام
: دكتر سعيد

         نام خانوادگی: بوذري

         تلفن:66969297(21-98+)  

         پست الکترونیکی:  bouzari@pasteur.ac.ir ، saiedbouzari@yahoo.com

         آدرس: تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

 
   رزومه