تاریخ تأسیس: 1375


مأموریت:


مأموریت اصلی بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و تولید/فرآوری محصولات بیولوژیک در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی (پایلوت) و درنهایت انتقال تکنولوژی پروژه‌های نیمه‌صنعتی (پایلوت) به صنعت جهت تجاری‌سازی است. این بخش تلاش می‌کند تا تحقیقات انجام‌شده در راستای نیازهای انستیتو و جامعه بوده و نیز پروژه‌های مشترکی را با سایر مراکز تحقیقاتی به انجام رساند.
در حقیقت، مأموریت اصلی این بخش اجرای تحقیقات پایه، اساسی و کاربردی در زمینه آماده‌سازی، تولید/فرآوری و بهینه‌سازی کیفی و کمی محصولات بیولوژیک است.
بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی اخیراً فعالیت‌های وسیعی را در زمینه نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی آغاز کرده است. این فعالیت‌ها شامل سنتز و تولید نانوذرات پوشش‌دار / بدون پوشش، کوانتوم دات‌ها جهت تشخیص و فرمولاسیون نانو داروها و واکسن‌ها و بررسی اثرات آن‌ها جهت درمان با دیدگاه دارورسانی هدفمند است.

رییس این بخش آقای دکتر داریوش نوروزیان می‌باشند.