تاریخچه تشکیل کمیته ورزشی انستیتو پاستور ایران

 

 

 با توجه به آئین نامه شماره 32/2232 مورخ 5/11/78 در مورد ورزش کارمندان دولت کمیته ورزشی بانوان با توجه به مواد مندرجه در آئین نامه مربوط به امکانات ورزشی برای بانوان کارمند در حین خدمت، در سال 1379 با تشکیل شورای ورزشی توسط خانم‏ها: دکتر احسانی، دکتر زربخش، دکتر حکمت، دکتر امانی و دکترمیراب زاده تشکیل شد که با جمع آراء خانم دکتر اکرم امانی به عنوان رئیس کمیته ورزشی انتخاب شدند، کمیته ورزشی بانوان انستیتو پاستور ایران با موافقت رئیس وقت به تصویب رسید و این کمیته از آن تاریخ تاکنون با توجه به اساسنامه مشتق شده از آئین‏نامه فوق به فعالیت‏های ورزشی و فرهنگی خود ادامه داده است. تعداد ثابت اعضای ورزشی در حال حاضر 300 نفر می باشد. 

 

اهم اهداف اين شورا به قرار زير مي باشد:

 

 - ايجاد انگيزه و جذب كاركنان به امر ورزش و ترغيب آنان به حفظ تندرستي

 

  • ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف و پرورش و رشد استعدادهاي ورزشي كاركنان در رشته مربوطه و مشاركت آنان در فعاليت هاي منظم و اصولي ورزش
  •  

-ارتقاء قابليت جسماني و ورزشي كاركنان

 

-احياء و اشاعه خصلت هاي جوانمردي در ميان ورزشكاران كارمند و ايجاد تسهيلات براي قهرمانان كارمند

 

- ارتقاء سطح اطلاعات ورزشي كاركنان با استفاده از تجارب و توانمندي هاي مجامع و سازمان هاي ورزشي كشور

سیستم چت آنلاین