مناقصه / مزایده سال 1399

 

 

دریافت فایل

 

وضعیت مناقصه/

مزایده

 

 

 

شماره مناقصه

 

روزنامه

 

تاریخ مناقصه/مزایده

 

 

آگهی مناقصه/مزایده

 

موضوع

مناقصه/مزایده

ردیف

 

دانلود 

نهایی

 

2099003034000001

اسکناس

کیهان

 

99/4/2

 

 

یک مرحله ای

واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور به صورت حجمی

 

1

 

دانلود

نهایی

 

2099003034000002

شهروند

کیهان

99/6/1

 

 

یک مرحله ای

خرید  یک دستگاه دیزل ژنراتور 1250 kav جهت راه اندازی چیلرهای تراکمی

 

2

 

 

دانلود  

تجدید

99/8/7

 

 

2099003034000003

ستاره صبح

کیهان

فرصت امروز

کیهان

99/7/7

 

 

 

عمومی

یک مرحله ای

آگهی فرخوان شناسایی پیمانکار ساخت کلین روم و خطوط تولید واکسن

 

 

3

 

دانلود  

 

 

امین

اطلاعات

99/7/14

 

یک مرحله ای

مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی

 

4

 

دانلود  

نهایی

 

2099003034000004

تورسیم

کیهان

99/7/18

 

 

یک مرحله ای

واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع

 

5

 

دانلود   

نهایی گردید ولی مجددا تجدید شد.

 

2099003034000005

 

اخبار صنعت

کیهان

99/9/9

 

 

یک مرحله ای

خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج

 

6

 

دانلود 

نهایی

 

2099003034000006

تلاش ملی

جام جم

99/10/13

 

 

یک مرحله ای

خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج

 

7

 

سیستم چت آنلاین