دکتر رحیم سروری
تلفن :                 66954321- (21- 98+)
پست الکترونیکی :   r.sorouri@pasteur.ac.ir
آدرس:  تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران
رزومه 

 

 

سیستم چت آنلاین