ارتباط با ما

   

 

  رئیس پایگاه :22706699

پشتیبانی :22713327

فکس : 22712734

واکسیناسیون :  22700044  داخلی 105-106-107

تلفنهای داخلی پایگاه :  

مدیریت                                           102

منابع انسانی                                   103

پشتیبانی                                        101

پزشک                                      106-107

صندوق                                           108

          آزمایشگاه                                       301          

حراست                                          202   

 

 آدرس: تجریش – میدان قدس – ابتدای خیابان شریعتی – بعد از بیمه تامین اجتمایی – پلاک 1996 

   

کد پستی: 1963737611

 

ایمیل: pasteur.tajrish@gmail.com