آدرس:

 

تهران- میدان پاستور- خیابان پاستور شرقی- خیابان 12 فروردین- انستیتو پاستور تهران- بخش بیوشیمی- آزمایشگاه مرجع کشوری بیوشیمی

 

کد پستی:

1316943551

 

شماره تماس:

 

جهت ارتباط مستقیم با آزمایشگاه مرجع کشوری بیوشیمی از ساعت 30/10 الی 12 صبح

 

با شماره تلفن 64112809-021 تماس حاصل نمایید.