این بخش مرجعیت کشوری در چهارچوب نظام مراقبت برای تشخیص و تحقیقات بر روی طیف وسیعی از بیماری‌های آربوویروسی و تب‌های هموراژیک ویروسی را دارا است.


در این راستا با تدوین و اجرای طرح‌های مختلف پژوهشی و طرح‌های بین‌المللی فعالیت می‌نماید.


رئیس بخش: آقای دکتر محمد حسن پوریای ولی 

سیستم چت آنلاین