اهداف و چشم اندازهای  بخش فنآوری اطلاعات انستیتو پاستور ایران
 
 • شناخت و تبيين ويژگيهاي عصر اطلاعات
 •  
 • تدوين برنامه‌ها و طرحهاي علمي و پژوهشي منطبق بر اصول فناوري اطلاعات در جهت ارتقای سلامت
 •  
 • راهبري طرحهاي كاربردي در زمينه فناوري اطلاعات
 •  
 • نوزايي انديشه در عرصه اطلاعات  و به روز نمودن آنها
 •  
 • تعميق دانش و ترويج كاربرد در زمينه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات
 •  
 • بومي‌سازي فناوري اطلاعات و گسترش فرهنگ آن