لیست اخبار صفحه :1
دکتر عین اللهی وزیر بهداشت در کنفرانس خبری: توسعه همکاری های پزشکی ایران و کوبا

دکتر عین اللهی وزیر بهداشت در کنفرانس خبری: توسعه همکاری های پزشکی ایران و کوبا

دکتر بهرام عین اللهی صبح روز یکشنبه در حاشیه مراسم هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا با اعلام اینکه امروز با حضور هیئت بلند پایه کوبایی، طرح‌های مشترک جدیدی در انستیتو پاستور ایران افتتاح می‌شود

انتشار نتایج مطالعات پیش بالینی واکسن پاستوکوآد (بر پایه آدنوویروس) انستیتو پاستور ایران در یکی از مجلات معتبر بین المللی

انتشار نتایج مطالعات پیش بالینی واکسن پاستوکوآد (بر پایه آدنوویروس) انستیتو پاستور ایران در یکی از مجلات معتبر بین المللی

انستیتو پاستور ایران علاوه بر مشارکت با انستیتو فینلای کوبا در پروژه واکسن پاستوکووک که از فناوری منحصر بفرد پروتیین کونژگه برخوردار میباشد، ساخت واکسن پاستوکوآد بر پایه ناقل آدنوویروس را نیز از مهر 1399 شروع کرد.