مدیر آزمایشگاه : دکتر احسان مصطفوی، متخصص اپیدمیولوژی

کارشناسان و همكاران آزمایشگاه: دکتر عبدالرزاق هاشمی شهركي؛ متخصص باکتری‌شناسی پزشکی (هیأت‌علمی)، دکتر صابر اسمعیلی، احمد قاسمي، حامد حنیفی، مرجان کی پور، علی محمدی و  مائده کمالی زاد


حوزه فعالیت آزمایشگاه: این آزمایشگاه، پایش و ارزیابی مستدام بیماری‌هایی که قابلیت نوپدید و بازدید شدن را دارند دنبال می‌کند. این آزمایشگاه، ارتباط نزدیکی با پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازدید واقع در روستای اکنلو همدان دارد. تمرکز فعالیت‌های این آزمایشگاه پایش بیماری‌های طاعون، تولارمی و تب کیو است.


بر اساس سند چشم‌انداز معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران که پایش بیماری‌های نوپدید و بازدید جزء اولویت‌های تحقیقاتی انستیتو دیده شد است، انتظار می‌رود با تعامل سازنده با مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز اجرایی و تحقیقاتی مرتبط، این آزمایشگاه و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آن بتواند باعث ارتقای سلامت جامعه شود