مدیر آزمایشگاه: دکتر داریوش نوروزیان؛ متخصص بیوشیمی (هیأت‌علمی رسمی)


کارشناسان آزمایشگاه: دکتر سید محمدرضا مهرابی (هم‌تراز هیأت‌علمی رسمی)، محسن چیانی (هم‌تراز هیأت‌علمی رسمی)، مریم فرحناک (همکار طرح)

 

حوزه فعالیت آزمایشگاه: اجرای تحقیقات پایه، اساسی و کاربردی در زمینه نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی شامل سنتز و تولید نانوذرات پوشش‌دار و بدون پوشش، کوانتوم دات‌ها جهت تشخیص و فرمولاسیون نانو داروها و واکسن‌ها و بررسی اثرات آن‌ها با دیدگاه دارورسانی هدفمند برای درمان، پیشگیری، طراحی و مهندسی نانوذرات (پروتئینی و غیر پروتئینی) با هدف تشخیص و درمان