1. اجرا و عملیات پیاده سازی و توسعه شبکه کابلی LAN و WAN
2. اجرا و عملیات پیاده سازی و توسعه شبکه Wireless موسسه
3. نصب و راه اندازی تجهیزات passive شبکه
4. عیب یابی شبکه و رفع اشکال احتمالی در شبکه
5. تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات passive و Active شبکه موسسه در داخل بخش ها ( شامل نودها و ... )
6. کنترل وضعیت کارکرد تجهیزات شبکه داخل بخش ها
7. بررسی هفتگی و ماهانه کلیه رک ها و آرایش کابل ها بصورت مرتب و طبق اصول استاندارد شبکه
8. بازدید دوره‌ای از مراکز تابعه
9. انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه که از گذشته در اختیارتان بوده مانند ( Unis ، علم و صنعت، کسری و ... ) بصورت هفتگی، ماهانه و تحویل به مدیریت
10. تهیه مستندات و فرمهای مورد نیاز
11. تهیه و تدوین گزارشات هفتگی و ماهیانه بصورت مکتوب در پایان هفته و هر ماه به مدیریت
12. بازدید روزانه از بخش ها و آرایش کابل رایانه های مجموعه از محل پریز تا پشت رایانه ها و داکت زنی و اصلاح سوکت ها در صورت نیاز و مطابق استانداردهای شبکه ( تهیه مستندات بصورت آرشیو عکس و تحویل به مدیریت )
13. انجام برنامه دقیق و زمان بندی شده بمنظور ساماندهی نودهای شبکه ( کلیه نودها، لیبل بندی پچ پنل ها، سوییچ ها و ... ) تهیه مستندات الکترونیکی و بروز نگه داشتن آنها
14. انجام ساير امور محوله در حوزه فناوری اطلاعات با صلاحدید مقام مافوق