شرح وظايف اداره ی تجاري سازي:

 

 • پيگيري و اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي انستيتو در زمينه‌ توسعه نوآوري ، تحقيق و فناوري
 • بررسي و شناسایی فرصتها و پتانسیلهای موجود و نیز مزیتها و توانمندی های مجموعه در حوزه نوآوری، تحقيق و توسعه فناوری و زمینه سازی بهره گیری مناسب از آنها
 • هماهنگي و نظارت بر ثبت اختراعات، اكتشافات و پتنت ها در مراجع معتبر داخلي و خارجي
 • همکاری و مشارکت جهت صدور محصولات و خدمات انستيتو در بازارهای جهانی
 • انجام اقدامات لازم جهت بهره برداری و تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و فناورانه انجام شده در مراكز رشد
 • شناسایی شرکای تجاری و برقراري ارتباط با ايشان جهت بهره برداری از نتایج تحقیقات
 • پيشنهاد برنامه ها و سياستهاي هدايتي و حمايتي جهت پياده‌سازي طرح‌هاي فناوري، تجاري‌سازي و فروش آنها
 • مذاكره تجاري با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت عرضه محصولات و خدمات پژوهشي و فناوري انستيتو
 • شناسايي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و زمينه سازي جذب همكاري ايشان
 • شركت در نمايشگاههاي تخصصي داخلي و خارجي جهت ارائه و معرفي توانمندي هاي تحقيقاتي و فناورانه مجموعه در چارچوب وظايف محوله
 • تهيه و تنظيم پيش نويس قراردادهاي تجاري با رعايت الزامات و قوانين و مقررات جهت ارائه به مسئولين مافوق
 • پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت جذب منابع مالي و سرمايه‌هاي داخلي و خارجي جهت اجرا و  بهره‌برداري از نتايج طرح‌ها
 • زمينه‌سازي جهت تعريف و اجراي طرح‌هاي مشاركتي با صنايع و سازمان‌هاي مختلف به منظور بهره‌برداري از نتایج طرح‌ها

 

معرفي اداره تجاري سازي

 

در سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير فعاليتهای تحقيقاتی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور مي باشيم. بايد اذعان كرد كه اين فعاليت ها در صورتيكه منجر به رفع نيازهاي جامعه از طريق توليد دارايي هاي فكري و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاري سازي اين دارايي ها نگردد، نمي تواند به عنوان عاملي حياتي در توسعه اقتصادي كشور به حساب آيد. در نتيجه، مي بايست اقدامات گوناگوني در جهت تسهيل فرايند تجاری سازی نتايج تحقيقات، حفاظت و بهره برداري از دارايي هاي فكري و توسعه فنّاوری صورت پذيرد.

از اين رو، انستیتو پاستور در راستاي سياستهاي جاری کشور و اقتصاد مقاومتی اقدام به تاسيس اداره تجاري سازي در مجموعه مدیریت فناوری نموده است.

 

اهداف اداره تجاري سازي

 

 •     مستند سازي فرايندهاي انتقال فناوري و تجاري سازي در انستیتو
 •     تشويق صاحبان دانش و سرمايه به مشاركت در برنامه هاي تجاري سازي انستیتو
 •     هماهنگ سازي و هدفمندسازي پژوهشها ی فناورانه در راستاي تجاري سازي آن ها
 •     ايجاد شبكه هاي ارتباطي (فن بازار) و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی بين متخصصان براي تسهيل تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي در حوزه‌های اولویت‌دار کشور
 •     حفاظت از داراييهاي فكري، شناسائي ايده ها و ثبت اختراعات پژوهشگران انستیتو
 •      بررسي، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر همكاري انستیتو و صنعت سلامت
 •      برنامه ريزي براي ايجاد كانون‌هاي هماهنگي دانش و صنعت سلامت در سراسر كشور.
 •     تبيين موقعيت كنوني محصولات مختلف (از جنبه نيروي انساني توانا، حجم در  گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، طراحي و ...) در داخل و خارج از كشور و تهيه نقشه راه براي دستيابي به شرايط ايده‌آل.
 •     زمينه‌سازي براي بهره‌گيري از توان فارغ التحصيلان دانشگاهي و نخبگان در فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي.
 •     ترغیب و حمايت از بخش خصوصی در توسعه علم، پژوهش و فناوریهای نوین با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرایندهای نوین.

 

ماموریت و سیاست ها

 

ماموریت اصلی اداره تجاری سازی تلاش در جهت توسعه تجارت بر مبنای نوآوری از طریق هم افزایی بین انستیتو پاستور و محیط‌های کسب و کار می‌باشد. در این راستا سیاست‌های اصلی این اداره به شرح زیر می‌باشد:

 • کمک به خلق ثروت در جامعه از طریق تجاری سازی طرحهای فناورانه انستیتو
 • تحقق ارتباط موثر و کارآمد صنعت سلامت و انستیتو
 • كمك به جهت‌دهی صحيح توانمندی‌های فكری نخبگان درون و برون سازمانی

 

راهبردها

 

 • کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول در جهت توسعه علمی و اقتصادی منطقه
 • مهیا شدن زیرساخت های مناسب برای حمایت از تجاری سازی فناوری‌های دانش‌محور نوین
 • ایجاد زمینه‌های لازم جهت تحقق تعامل فعال و اثر گذار در حوزه فناوری درسطح ملی و فراملی