- عقد قراداد، تفاهم نامه و موافقت نامه با بخش ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

 

 - ایجاد زیر ساخت و ارائه ی روند جهت عقد قرارداد و ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی، خدماتی-آزمایشگاهی به سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی

 

 - راه اندازی اکیپ های علمی و تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاهیان و صاحبان صنایع

 

 - برگزاری همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی

 

 - ایجاد انگیزه لازم در محققین دانشگاهی جهت انجام تحقیقات کاربردی

 

 - تشویق صنایع به استفاده از نتایج تحقیقات

 

 - مشاوره و راهنمایی در زمینه ی تاسیس شرکت های دانش بنیان