تاریخچه انستیتو پاستور ایران:


انستیتو پاستور ایران موسسه اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي است كه با هدف تامين بهداشت و سلامت جامعه در سال 1299 تاسيس شد. در آن زمان ضرورت تاسيس موسسه اي علمي كه بتواند در زمينه بیماریهاي واگير فعاليت داشته و قادر به توليد برخي از واكسن ها باشد احساس مي شد بر اين اساس در اكتبر 1919 ميلادي (1298 شمسي) مذاكرات لازم بين هيات هاي ايراني و فرانسوي در انستيتو پاستور پاريس صورت گرفت و  در تاريخ20 ژانويه 1920 ميلادي (1299 شمسي) پس از انعقاد قرارداد همكاري بين دو كشور ایران و فرانسه فعاليت رسمي انستيتو پاستور ايران آغاز شد و اين فعاليت به لحاظ كمي و كيفي همچنان در حال گسترش است.

انستيتو پاستور ايران در مسیر توسعه نهضت علم و فناوری و مطابق اسناد بالادستی کشور خصوصا سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان سلامت و با هدف تبدیل ایده به ثروت در حوزه بهداشت و سلامت، توسعه و ارتقای توان داخلی و تولیدات دانش بنیان مبادرت به تشکیل ساختار مدیریت فناوری نموده است. 

مدیریت فناوری با استفاده از ظرفیت های انستیتو و با بکارگیری تجارب متخصصین مترصد ایفای نقش موثر توسعه فناوری های نظام سلامت جهت تولید و  بکارگیری فرآورده های نوین زیست فناوری در شاخه های دارویی، پزشکی ، تشخیصی و ..... می باشد.

تاریخچه مدیریت فناوری:

با عنایت به تحولات جهان و با موضوعیت یافتن بحث فنّاوری در کنار موضوع پژوهش و آموزش در سازمان ها، همچنین سابقه انستیتو پاستور ایران به عنوان یک سازمان فنّاور و لزوم همپایی آن با شبکه انستیتو پاستورهای جهان، ایجاد حوزه تخصصی برای موضوعات فنّاورانه از اواخر سال 1392 در دستور کار انستیتو قرار گرفت و "مدیریت فنّاوری" به عنوان یکی از مدیریت های ذیل معاونت تحقیقات، فنّاوری و آموزش در سال 1393، تأسیس گردید.

پس از صدور ابلاغ برای اولین اعضای شورای فنّاوری، تهیه مستندات بالادستی هم چون آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شورای فنّاوری، شیوه نامه فراخوان، ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح های فنّاورانه، فرم های مربوط به پیشنهاد/ داوری/ گزارش پیشرفت/گزارش نهایی طرح ها، هم چنین قرارداد طرح های فنّاورانه حمایتی، در دستور کار این شورا قرار گرفت. نگاه کلی در تأسیس "مدیریت فنّاوری" و "شورای فنّاوری"، ایجاد نهادهایی متناظر با "مدیریت پژوهش" و "شورای پژوهشی" در معاونت تحقیقات، فنّاوری و آموزش بوده است چنان که موضوعات حوزه فنّاوری را در عرض فعالیت های مربوط به حوزه پژوهش، مدیریت نماید.