رییس انستیتوپاستور ایران: کیت‌های وارداتی تشخیص کرونا سالم هستند

رییس انستیتوپاستور ایران: کیت‌های وارداتی تشخیص کرونا سالم هستند

رییس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه در بدترین سناریوی پیشروی کرونا ویروس جدید در کشور نیز به میزان کافی کیت تشخیصی ذخیره داریم، گفت: تست سرپایی در پروتکل ما جایی ندارد و علمی نیست. دکتر علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر عدم اطمینان به سلامت کیت های تشخیص کرونایی که از خارج از کشور وارد ایران می شوند، گفت: بسیاری از کیت هایی که وارد کشور می شوند، منبع مشترک ندارند، بلکه از کشورهای مختلف وارد می شوند و در عین حال از موسسات معتبر دنیا وارد کشور ما می شود.