پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

بنام خدا و با تسليت ايام، در اين روزها كه سوگوار پاكترين اسوه هاي جهاد و شهادت هستيم، بجاست ضمن تجليل مجدد از ايثار و جهاد افتخار آفرين همكاران گرانقدر، با بازخواني وقايع چند ماه گذشته به آثار اين جهاد پر بركت و درس هاي فرا گرفته شده نيز بپردازيم.

بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران

بازدید دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از انستیتو پاستور ایران

دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در جریان بازدید و در گفت و گو با مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه ارزشمند این مرکز اظهار کرد: دوره چهار ماهه مواجهه با کووید-19 نشان داد که نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار هستند و این روزها ارزش این نهاد یکصد ساله، بیش از پیش در اذهان عمومی یادآوری شده است.