( توجه )

به اطلاع تمام همکاران گرامی می رساند اخیراً مشاهده شده افرادی خود را تحت عنوان کارمند بخش امور مالی انستیتو معرفی کرده و درخواست شماره حساب و اطلاعات مالی می نمایند.

 

اکیداً هشدار می نماید از ارائه هرگونه اطلاعات  مالی (شخصی ، دولتی) به افراد مذکور خوداری نموده و در صورت مشاهده سریعاًٌ موضوع را به دفتر حراست اطلاع رسانی نمائید.