دوره آموزش مجازی 

ویژه اساتید کارکنان و دانشجویان انستیتو پاستور ایران

 

 

 
لطفا پیش از اقدام به شرکت در دوره مکتب سلیمانی، نرم افزار مقاومت، به موارد زیر توجه کنید:
 
  • مهلت ثبت نام در سامانه جمعه مورخ 1399/10/12 می باشد

  • زمان برگزاری آزمون شنبه مورخ 1399/10/13 می باشد

  • تذکر مهم: نام و کد ملی ثبت شده در این سامانه، در گواهی پایان دوره درج خواهد شد و امکان ویرایش مشخصات وجود ندارد..

 

 

ورود به سامانه ثبت نام (مهلت ثبت نام به پایان رسیده)

 

شرکت در دوره