(( دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات ))

شهروند گرامی خواهشمند است با ارائه پیشنهادات در رابطه با بهبود ارائه خدمات انستیتو پاستور ایران در ارتقاء سطح خدمات ما را یاری فرمایید.

 

 

سیستم چت آنلاین