مدیر آزمایشگاه: دکتر کیهان آزادمنش


کارشناس آزمایشگاه: خانم زهرا شاحسینی


حوزه فعالیت این آزمایشگاه شامل تهیه و تولید وکتورهای ویروسی نوترکیب، بهینه‌سازی عملکرد وکتورهای ویروسی با سودوتایپینگ، تغییر در هدف‌گیری (targeting) و استفاده از سیستم‌های پوششی (shielding)، شناسایی آنتی‌ژن‌های ایمنی‌زای ویروس‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان کاندید واکسن، طراحی و توسعه واکسن‌های نوترکیب جدید و مطالعه در زمینه‌ی افزایش ایمنی‌زایی کاندیدهای واکسن‌ها است.