کارکنان هیات علمی

 

دکتر شهره خاتمی
متخصص بیوشیمی (هیأت‌علمی رسمی)
رئیس بخش 

 
دكتر مينا ابراهيمي راد
دکترای فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی رسمی)

 
دكتر محمد ارجمند

دکترا هورمون شناسی (هیأت‌علمی رسمی)
 
دكتر اسكندر اميدي نیا
دکترای فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی رسمی) 
 
دکتر رضا صغيري 

دکترا بیوشیمی بالینی (هیأت‌علمی رسمی)
 


دكتر زهرا زماني

دکترای ایمونولوژی (هیأت‌علمی رسمی)

(دانلود CV جدید ) 

 
دکتر پژمان فرد اصفهانی
دکترای فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی پیمانی)
 
دكتر مهدي كديور

دکترای فراورده‌های بیولوژیک (هیأت‌علمی پیمانی)
 
کارکنان غیر هیات علمی
 


مهندس سیف الدین جوادیان

 
دکتر صدیقه صادقی
 
دکتر صغری روحی دهبنه

 
دکتر رقیه میرزا زاده
 
دکتر فریده وهابی
   
فاطمه میرخانی
 
نرجس فاطمی اردستانی
 
شیما فیاض
 
ندا سوری
 
پرستو بیات
 
هدی رئیسی
 
جمشید خورشیدوند
 

سيروز كرمي