خانم دکتر فاطمه فتوحی- دکتری ویروس شناسی- عضو هیأت علمی  و ریاست بخش انفلوانزا و ویروسهای تنفسی شایع 

 

  خانم دکتر بهرخ فرهمند- - دکترای ژنتیک مولکولی - عضو هیأت علمی

   

 آقای دکتر عباس جمالی-  دکتری ویروس شناسی- عضو هیأت علمی 

 

 

 آقای دکتر امیر قائمی- دکتری ویروس شناسی- عضو هیأت علمی

 

  خانم دکتر پروانه مهربد- دکتری بیوتکنولوژی مولکولی- عضو هیأت علمی

 

  خانم دکتر مریم صالح - دکترای میکروبیولوژی 

   

  خانم دکتر وحیده مظاهری -  پزشک عمومی 

    آقای علی ترابی - دانشجوی دکتری تخصصی 
   

 

خانم زهرا امینی- کارشناس آزمایشگاه  

   

 

 خانم معصومه صابر پور- کاردان آزمایشگاه 

       خانم آزیتا عشرت خواه- کارشناس ارشد
    خانم زهرا برقی- کارشناس ارشد بیوشیمی
      خانم حدیث شکوهی - کارشناس آزمایشگاه
   

 

   

  آقای بابک آقازاده- نیروی خدماتی 

  خانم مهری راغبی- نیروی خدماتی 

 

سحر بطحائیان - طرح نیروی انسانی
فاطمه توحیدی - طرح نیروی انسانی
مریم قرنی - طرح نیروی انسانی