پروژه‌های ملی/برون‌سازمانی

 

1- مقایسه فعالیت آنتی مالاریایی دو گونه متفاوت Artemisia ایران بر روی انگل Plasmodium berghei در مدل موش‌های هم‌خون، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان


2- بررسی تأثیر ادجوانت محرک سیستم ایمنی G2) بر بهبود زخم سالک در موش‌های حساس Balb/c آلوده به انگل Leishmania major، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان


3- تأثیر مکمل‌های حاوی ال-آرژینین بر غلظت نیتریک اکسید سرمی در بدن‌سازان مرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی


4- بررسی اثر حفاظتی Ghrelin بر آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی. آزمایشگاه تحقیقاتی گوارش


5- بررسی ایمونوپارازیتولوژیک نقش و فعالیت سلول‌هادر لیشمانیوز جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه انگل‌شناسی


6- کلونینگ و بیان ژن فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی Tissue Plasminogen Activator (tPA) در سلول CHO، E.coli و موش‌های ترانس ژن به‌منظور تولید نیمه‌صنعتی پروتئین نوترکیب، شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور


7- بررسی میزان شیوع ژیاردیوز دردانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی بندر امام خمینی (ره) و تعیین میزان آهن و روی و مس در این افراد در سال تحصیلی 86-85، دانشگاه علوم پزشکی اهواز


8- بررسی تحقیقات توکسوپلاسما و توکسو پلاسموز در ایران: از آغاز تاکنون همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین. (1389)


9- طراحی نظام مدیریت بیماری‌های واگیر در مواقع غیرعادی (اپیدمی) در استان‌های مختلف کشور به‌صورت راهنمایی برای بررسی و کنترل طغیان بیماری‌های واگیر


10- جداسازی و بررسی پلی مورفیسم انگل تریکوموناس واژینالیس جداشده از زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های زنان ندامتگاه‌های استان تهران


11- تهیه فاکتور رشد اپیدرمی نوترکیب در E.Coli، معاونت علمی و فناوری، 1390


12- Development of an IgG avidity ELISA test for discriminating acute from chronic Toxoplasma infection using recombinant proteins EMGEN، 1391

13- تهیه کیت ELISA IgG به‌منظور تشخیص سرولوژیک عفونت حاد توکسوپلاسما با استفاده از پروتئین‌های نوترکیب انگل،
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1391

 

پروژ های بین المللی


 
1- Molecular tools for investigating leishmaniasis emergene in Fars province, Iran.

2- Understanding the transmission dynamics of vector-born infectious agents: validation of novel entomological intervention