پروژه‌های بین‌المللی در 5 سال گذشته (منظور طرح‌هایی است که اعضای هیأت‌علمی بخش مجری آن بوده‌اند): 2 مورد


- ACIP Research Project: "Ragestandbio انستیتو پاستور پاریس
- Evaluation of antibody response to oral rabies vaccine among wolves Reseaech project SGS06/46, WHO/EMRO.
- اپیدمیولوژی مکانی بیماری هاری در سگ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). با همکاری دانشگاه بین‌المللی برلین-

 


پروژه‌های ملی/برون‌سازمانی در 5 سال گذشته :


  • واکسیناسیون خوراکی در حیات‌وحش با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست.

  • - مقایسه کار آیی واکسیناسیون هاری به روش Zagreb با 4 تزریق عضلانی واکسن کشته‌شده هاری با روش 5 تزریقی Essen در جمعیت ایرانی (با همکاری اداره مبارزه با بیماری‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی).