عنوان خدمت

فروش سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری به مراکز تحقیقاتی کشور

شناسه خدمت
16061492102
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

فروش سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری به مراکز تحقیقاتی کشور

مدارک مورد نیاز

همراه داشتن اصل فیش واریزی هنگام تحویل سویه

مراحل گردش کار

1- ثبت درخواست به صورت اینترنتی یا تلفنی 2- پس از تایید کارشناس آزمایشگاه پرداخت هزینه سویه و ارسال فیش واریزی از طریق پست الکترونیکی 3- پس از کشت سویه و رشد آن به متقاضی جهت تحویل به صورت تلفنی اطلاع رسانی می شود 4- متقاضی با در دست داشتن اصل فیش واریزی، سویه مورد نظر را به صورت حضوری دریافت می کند.

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
10 روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
1
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
4000.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112478 : خانم مریم اسماعیلی
اطلاعات مسئول پاسخگو
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین