عنوان خدمت

فروش سلول به صورت ویال یا فلاسک از بانک سلولی انستیتو پاستورایران

شناسه خدمت
16061492101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

فروش سلول به صورت ویال یا فلاسک از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران

مدارک مورد نیاز

اصل فیش واریزی ** پر کردن فرم درخواست

مراحل گردش کار

1-پر کردن فرم درخواست آنلاین توسط متقاضی 2- پس از تائید توسط مدیریت پیش فاکتور ارسال می شود 3- متقاضی با وارد کردن شماره پیگیری پیش فاکتور را مشاهده و هزینه آن را پرداخت می نماید و مشخصات فیش واریزی را وارد سامانه می کند 4- پس از کشت سلول مورد نظر به متقاضی جهت تحویل اطلاع رسانی داده می شود. 5- متقاضی با در دست داشتن اصل فیش سلول مورد نظر را به صورت حضوری دریافت می کند.

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
دو هفته
ساعات ارائه خدمت
9 الی 13
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
بر اساس تعرفه مصوب انستیتو :ویال 4000000 ریال - فلاسک 5000000
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112301- 02164112300
اطلاعات مسئول پاسخگو
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین