عنوان خدمت

ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک

شناسه خدمت
16051490113
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش مورد استفاده در تست های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
دو هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری (4 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
متغیر بر اساس نوع نانو ذره از 1.000.000 ریال به ازای هر گرم به بالا
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین