عنوان خدمت

تهیه و نگهداری بانک زیستی قارچهای بیماری زا و فروش سویه های قارچی

شناسه خدمت
16061492100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تهیه و نگهداری بانک زیستی قارچهای بیماری زا و فروش سویه های قارچی

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم درخواستی اینترنتی همراه با فرم های پی دی اف چهارگانه تکمیل شده

مراحل گردش کار

1- جدا سازی سویه شناسایی شده در بخش قارچ شناسی 2- خالص سازی سویه شناسایی شده در بخش قارچ شناسی 3- تهیه سوسپانسیون از سویه قارچی 4- فرایند گلیسروله کردن 5- نگهداری ویال در فریزر - 70 جهت ارایه خدمات اتی به درخواست کنندگان سویه مورد نظر

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
2 ساعت در روز کاری
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
200.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
راهنمای خدمت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112804
اطلاعات مسئول پاسخگو
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین