عنوان خدمت

تعیین سایز ذرات در آزمایش های تحقیقاتی پیشرفته

شناسه خدمت
16051490118
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تعیین سایز ذرات (مورد استفاده در تست های تحقیقاتی پیشرفته)

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
1 روز
ساعات ارائه خدمت
اداری (8 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
500.000 ریال به ازای هر خوانش
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66: آقای دکتر فرهنگی
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر فرهنگی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین