عنوان خدمت

تعیین ساختار دوم پروتئین ها

شناسه خدمت
16051490123
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آنالیز اسپکتروپلاریمتری نمونه ها توسط دستگاه CD

مدارک مورد نیاز

تحویل و مشخصات نمونه

مراحل گردش کار

1- تبادل نطر فنی و امکان سنجی 2- اخذ نمونه و ثبت مشخصات 3- انجام طیف سنجی و تصحیح نمونه در صورت نیاز 4- آنالیز 5- تهیه گزارش اولیه 6- تهیه گزارش مفصل (در صورت نیاز) 7- ذخیره نمونه 8- تحویل گزارش 9- تحویل نمونه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
1 روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
1
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
4.000.000 ریال نرخ جدید
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112466
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوتکنولوژی - آقای دکتر سرداری
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین