عنوان خدمت

تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس آزمایشگاهی

شناسه خدمت
16022997101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس آزمایشگاهی-تشخیص هاری درنمونه های مغزی مشکوک ارسالی به روش آنتی بادی فلورسنت.

مدارک مورد نیاز

ارسال فرم نمونه های مغزی انسانی مشکوک به هاری به شماره 63-LA-FO-004 و فرم ارسال نمونه های مغزی حیوانی مشکوک به هاری به شماره63-LA-FO-005 و فرم شماره 63-LA-FO-022-01

مراحل گردش کار

1- پذیرش: الف) ثبت ب)کدگذاری 2- نمونه برداری: الف) تهیه سوسپانسیون از نمونه ارسالی جهت تزریق به موش 3- تزریق در داخل مغز ده سر موش آزمایشگاهی و پایش روند سلامتی موش ها در طول یک دوره یک ماهه. تهیه لام از مغز موش های تلف شده. اعلام نتایج در صورت اثبات بیماری و یا عدم بیماری 4- نتیجه گیری: الف) ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
21 روز پس از آغاز آزمایش
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یک الی دوبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
2.480.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112228 دکتر محمد صادق خسروی
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش هاری- دکتر محمد صادق خسروی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین