عنوان خدمت

تشخیص فنیل کترنوریای غیرکلاسیک با متدهای بیوشیمی

شناسه خدمت
16022996104
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص فنیل کتونوری غیر کلاسیک در قالب برنامه کشوری غربالگری نوزادان

مدارک مورد نیاز

ارسال نسخه پزشک اطفال از مراکز بهداشت سراسر کشور و مطب ها

مراحل گردش کار

1- پذیرش: ثبت مشخصات بیمار- نام پزشک- شرایط نمونه گیری 2- گرفتن نمونه: الف- ادرار ناشتای نوزادان و گرفتن نمونه خون(DBS و پلاسما) 3- اکسیداسیون ادرار 4- ادرار اکسید شده جهت تعیین نئوپترین و بیوپترین ادرار با دستگاهHPLC 5- تعیین فنیل آلانین پلاسمای هپارینه به دستگاه HPLC 6- آزمایش فعالیت آنزیم DHPR به روش اسپکترومتری 7- کنترل کیفی جواب نهایی و ثبت جوابها 8- جوابدهی به بیمار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یکماه
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112809
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم دکتر خاتمی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین