عنوان خدمت

تشخیص عفونت های قارچی سیستمیک در بیماران

شناسه خدمت
16022995100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص عفونت های قارچی سیستمیک

مدارک مورد نیاز

دستور انجام آزمایش از طرف پزشک معالج

مراحل گردش کار

1- ورود نمونه سیستمیک به آزمایشگاه 2- بررسی اعتبار دفترچه و دستور پزشک معالج 3- پذیرش نمونه در صورت رعایت معیار پذیرش 4- انتقال نمونه به آزمایشگاه 5- تهیه چهار سری لام جهت آزمایش میکروسکوپی 6- کشت نمونه در دو سری محیط اختصاصی 7- بررسی میکروسکوپی نمونه 8- بایگانی مابقی لام ها تا زمان صدور نتیجه کشت 9- بررسی کشت ها در فواصل سه روز تا بیست روز 10- انجام تست های تخصصی جهت شناسایی قارچ 11- ثبت نتیجه و ارسال آن به قسمت جوابدهی 12- اطلاع رسانی تلفنی به بیمار جهت مراجعه به کلینیک 13- صدور برگه جواب دهی به بیمار 14- ارایه نتیجه آزمایش به بیمار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
5 ساعت در روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 13
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
به ازای هرآزمایش : آزاد : 120.000 ریال *** بیمه : 36.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112125
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش قارچ شناسی - آقای دکتر رزاقی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین